פתיחת עוסק פטור ופתיחת עוסק מורשה עם אליאב יועצים

פתיחת עוסק פטור ומורשה

כול מדינה וחוקיה כאשר מדובר בסוגיית עוסק פטור לצורך מע"מ והגשת דו"ח שנתי עוסק פטור. בישראל שהיא מדינתו ובה אנו חיים חשוב לציין את החוק בסוגיה זו ומהו על מנת להבין את ההשלכות של פתיחת עוסק פטור על בעל העסק ומה ההבדל בינו לבין פתיחת תיק עוסק מורשה.

עוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בעקבות עסקאותיו אינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו. וסוג העוסק אינו נקבע על ידי העוסק עצמו אלא רק על ידי רשות המסים בישראל ובהתאם לקריטריונים והפרמטרים הקבועים בישראל.

עסק שפתח תיק עוסק פטור לצורך מע"מ הינו עוסק שפטור מתשלום מס ערך מוסף בכול סוג של עסקה פרט לעסקאות מקרקעין. כמו כן הוא חייב לעמוד בסכומים נקובים בחוק לצורך מימוש זכויותיו, קרי להיות פטור ממע"מ, ובנוסף עליו להגיש דוח שנתי עוסק פטור למע"מ. הסכום הנקוב ברשות המיסים נכון לחודש ינואר 2014 עומד על 79,482 ש"ח כאשר הוא נתון להשתנות בהתאם לעליית מחירי מדד לצרכן.

לנו באליאב יועצי מס מוסמכים חשוב להבהיר לבעל העסק שלאחר פתיחת עוסק פטור הוא יהיה פטור אך ורק מתשלום מע"מ, דהיינו עוסק פטור לצורך מע"מ הינו עוסק הפטור מתשלום מס זה בלבד ולא ביתרת המיסים הקבועים בחוק.

החובות והזכויות החלים על עוסק פטור

רשות המיסים בישראל חוקקה חוקים בכול הנוגע לגביית מיסים מעסקים קטנים, גדולים חברות בע"מ עוסק מורשה, עוסק פטור וכדומה. מאמר זה מסקר בלבד אודות עוסק פטור לצורך מע"מ לפיכך לכך נלווים חובותיו וזכויותיו של עוסק פטור ממע"מ.

עם פתיחת תיק עוסק פטור, לעוסק יש פטור לצורך מע"מ, אך בשונה מפתיחת תיק עוסק מורשה חל איסור להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו אלא קבלות בלבד.

כמו כן הוא אינו רשאי לקזז מס תשומות בגין הוצאותיו, וכן במסגרת פתיחת תיק עוסק פטור בעל העסק יהיה מחויב להגיש דוח שנתי עוסק פטור למע"מ רק פעם בשנה.

מאידך, העוסק אינו חייב להתחשבן מול מע"מ ובתוך כך יש באפשרותו להוזיל מחירים ללקוח כראות עיניו. יתרה מכך עוסק פטור אינו טרוד ועסוק מול מוסדות אלו ללא הרף, אלא באופן מינורי.

היבט חיובי נוסף הוא: תשלום עבור ניהול חשבונותיו מול הנהלת חשבונות הינו מוזל מאוד.

ההבדל בין פתיחת עוסק פטור לצורך מע"מ ובין פתיחת תיק עוסק מורשה

כאמור לשני הגדרות אלו קיימים הבדלים מבחינת רשות המיסים ומבחינת העוסקים כמובן.

כל המאמר מסקר את חובותיו וזכויותיו של בעל עסק לאחר פתיחת תיק עוסק פטור, כאשר פתיחת תיק עוסק מורשה מותאם לעסקים שהכנסתם עולה על הסכום המצוין לעיל עבור עוסק פטור.

כמו כן עוסק מורשה מחויב להוציא חשבוניות וקבלות בניגוד לעוסק פטור לצורך מע"מ. וחייב לשלם מע"מ על עסקאותיו והתנהלות שוטפת מול המוסדות.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

המליצו עלינו

מאמרים שלנו

תושב חוזר

הטבות מס חדשות לתושבים חוזרים לישראל ועולים חדשים משנת 2011 משנת 2011 נקבעו תיקונים שונים בחוקי מס הכנסה בישראל ובהם

קרא עוד »

הוצאות מוכרות

סוגי ניכויים : למשל: ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח ריסק הם נחשבים כהוצאה מותרת .וגם מפחיתים את המס. קרן השתלמות

קרא עוד »
דילוג לתוכן